Info bar

Archive | Kiến thức SHTT

enshu

Vụ nhãn hiệu “ENSHU”: CÂN NHẮC XIN THƯ CHẤP THUẬN TỪ CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU ĐỐI CHỨNG

  Gần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện cho ENSHU Limited (Nhật Bản), đã vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để đăng ký thành công nhãn hiệu “” tương tự với nhãn hiệu “ENSHU” đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 121449 […]

Continue Reading

Bộ Luật Hình Sự 2017: Một số đổi mới đáng chú ý trong cuộc chiến chống vi phạm quyền SHTT

Kể từ ngày 01/01/2018, Bộ Luật Hình Sự mới (“BLHS mới”) sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho BLHS hiện hành được Quốc hội thông qua năm 1999, sửa đổi năm 2009 (“BLHS cũ”). Cần nhắc lại rằng BLHS mới được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, nhưng bộ luật này đã bị […]

Continue Reading

Việt Nam trúng cử chủ tịch Đại hội đồng tổ chức SHTT thế giới WIPO

Ngày 02/10/2017, tại phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng WIPO lần thứ 57, đại diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí bầu Đại sứ Việt nam ở Geneva Dương Chí Dũng vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. Với tư cách chủ tịch, ông Dũng trực […]

Continue Reading

Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ về đăng ký nhãn hiệu: Áp dụng phiên bản mới thứ 11-2017

Mặc dù chưa chính thức là thành viên của Thỏa ước Ni-xơ nhưng hiện nay Việt Nam vẫn áp dụng Bảng phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Theo Thông báo số 6983/TB-SHTT ngày 24/08/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”), bắt đầu từ ngày 01/10/2017 […]

Continue Reading

Vụ phúc đáp dự định từ chối liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu “10-FLEX”: BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ KÝ TỰ SỐ ĐƠN GIẢN VÀ THÀNH PHẦN MANG TÍNH MÔ TẢ

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phúc đáp dự định từ chối bảo hộ của Cục SHTT đối với nhãn hiệu “10-FLEX”. Điều đáng chú ý là nhãn hiệu trong vụ việc này được tạo nên từ ký tự số đơn giản và thành phần mang tính mô tả, […]

Continue Reading

Quốc hội thông qua 12 luật

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 21/06/2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 12 dự án luật sau: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý ngoại thương; Luật du lịch; Luật trợ giúp pháp lý; Bộ luật […]

Continue Reading

Thông tư 169/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC (“Thông tư 169”) thay thế Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ với chi tiết về phí […]

Continue Reading
untitled

Vụ nhãn hiệu tập thể “AOP”: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Gần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện cho Association suisse des AOP-IGP (Thụy Sỹ), đã vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “” do hồ sơ đơn đăng ký không đầy đủ.  Điều đáng chú ý là đối với hồ sơ […]

Continue Reading
untitled

Vụ đăng ký nhãn hiệu “Elégance ”: Xu hướng đưa ra nhãn hiệu đối chứng để từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp sau

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phúc đáp dự định từ chối bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) đối với nhãn hiệu “” cho các sản phẩm nhóm 3 & 21 do tương tự với nhãn hiệu “” đang được bảo hộ theo Đăng ký […]

Continue Reading

Vụ khiếu nại liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu “D&N”: Bảo hộ nhãn hiệu được tạo nên từ hai chữ cái đơn giản

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “D&N” cho các dịch vụ thuộc các nhóm 35, 36, 41, 42, & 45. Điều đáng chú ý là nhãn hiệu trong vụ khiếu nại này được tạo nên từ hai chữ cái […]

Continue Reading