Info bar

Archive | Tiêu điểm

untitled

Vụ nhãn hiệu tập thể “AOP”: VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ

Gần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện cho Association suisse des AOP-IGP (Thụy Sỹ), đã vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “” do hồ sơ đơn đăng ký không đầy đủ.  Điều đáng chú ý là đối với hồ sơ […]

Continue Reading
untitled

Vụ đăng ký nhãn hiệu “Elégance ”: Xu hướng đưa ra nhãn hiệu đối chứng để từ chối bảo hộ nhãn hiệu nộp sau

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phúc đáp dự định từ chối bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) đối với nhãn hiệu “” cho các sản phẩm nhóm 3 & 21 do tương tự với nhãn hiệu “” đang được bảo hộ theo Đăng ký […]

Continue Reading

Vụ khiếu nại liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu “D&N”: Bảo hộ nhãn hiệu được tạo nên từ hai chữ cái đơn giản

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu “D&N” cho các dịch vụ thuộc các nhóm 35, 36, 41, 42, & 45. Điều đáng chú ý là nhãn hiệu trong vụ khiếu nại này được tạo nên từ hai chữ cái […]

Continue Reading
untitled

Vụ chấm dứt hiệu lực và khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu SKY : Cần lưu ý sử dụng nhãn hiệu sau khi đã đăng ký

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc chấm dứt hiệu lực của 2 nhãn hiệu đã được đăng ký nhưng không được sử dụng và đồng thời thành công trong việc khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu SKY theo Đăng ký quốc tế. Vụ này một […]

Continue Reading

Vụ khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu SYNCMASTER CLOUD : Cần lưu ý đăng ký sửa đổi địa chỉ chủ sở hữu

Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung) nhận được Thông báo số 2012/22/NDTT07 ngày 23/05/2013 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”) từ chối bảo hộ tạm thời đối với nhãn hiệu “SYNCMASTER CLOUD” (“Nhãn Hiệu”) theo Đăng ký quốc tế (“ĐKQT”) số 1116814 với lý do nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn […]

Continue Reading
emart

Vụ khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu Emart : Xem xét tổng thể nhãn hiệu để đánh giá tính phân biệt

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn hiệu   cho các dịch vụ thuộc nhóm 35. Vụ này một lần nữa cho thấy để đánh giá tính phân biệt, nhãn hiệu cần được xem xét một cách tổng thể. Một nhãn hiệu […]

Continue Reading

Vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu BICABO

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phản đối đăng ký nhãn hiệu « BICABO » vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu « PICATO » đang được bảo hộ cho các sản phẩm dược phẩm tại Việt Nam. Sự việc Ngày 27/01/2010, DNI đại diện cho khách hàng (LEO Pharma A/S) […]

Continue Reading

Vụ phản đối nhãn hiệu “RIVER WOOD” và khái niệm “nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi”

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phản đối đăng ký nhãn hiệu “RIVER WOOD” gần như trùng với nhãn hiệu “RIVER WOODS” của Công ty American Clothing Associates (“Công ty ACA”) đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đáng lưu ý là […]

Continue Reading

Nghị định 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Như D&N International đã đưa tin, Nghị định 99/2013/NĐ-CP (« Nghị định 99 ») quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN) đã được chính phủ ban hành ngày 29/08/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2013, thay thế cho Nghị định 97/2010/NĐ-CP (« Nghị định 97 ») […]

Continue Reading

Vụ kiện giữa Công ty Marvel Characters (Hoa Kỳ) và Cục SHTT liên quan đến nhãn hiệu X-MEN

Vừa qua, vụ Công ty Marvel Characters (Hoa kỳ) kiện Cục Sở Hữu trí tuệ về việc cấp đăng ký nhãn hiệu X-MEN và hình cho một công ty Việt Nam đã thu hút sự chú ý đáng kể của dư luận. Mặc dù kết quả Cục Sở hữu trí tuệ thắng kiện không có […]

Continue Reading