Info bar

Archive | Tin tức

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT: Quy định mới về chuyển nhượng tên miền

Ngày 28/06/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông (“Bộ TT&TT”) đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT (“Thông tư 16/2016”) hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016 và có một số nội dung đáng chý […]

Continue Reading

Thông tư số 04/2016/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

Ngày 06/06/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BCT (“Thông tư 04”) sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trước đây của Bộ Công Thương, trong đó đáng chú ý là Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương Mại quy định về thủ tục đăng ký hoạt động nhượng […]

Continue Reading

Thông tư số 208/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn”

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC (“Thông tư 208”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 208 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay […]

Continue Reading

Thông tư 211/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2016/TT-BTC (“Thông tư 211/2016”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư  211/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày […]

Continue Reading

Thông tư số 263/2016/TT- BTC: Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí sở hữu công nghiệp

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT- BTC (“Thông tư 263”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (“SHCN”).  Thông tư 263 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư cũ số 22/2009/TT-BTC (“Thông […]

Continue Reading

Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật SHTT

Theo báo chí trong nước, bộ Tư pháp vừa hoàn tất dự thảo báo cáo kết quả rà soát 124 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015. Kết quả rà soát cho thấy nhiều VBQPPL có nội dung chưa đảm bảo […]

Continue Reading

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN: Một số nội dung chính về trình tự thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm luật SHTT

Nhằm giải quyết việc xử lý không hiệu quả trong thời qua đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) trên Internet và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, ngày 08/06/2016 vừa qua Bộ Khoa học & Công nghệ (“KHCN”), và Bộ Thông tin và […]

Continue Reading

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL: Quy định các biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả

Ngày 02/07/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL (“TT 08/2016”) quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. TT 08/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016, thay thế Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17/10/2006 của […]

Continue Reading

Việt Nam công nhận Cơ quan SHTT Singapore là cơ quan ISA và IPEA theo hiệp ước PCT

Ngày 08/09/2015, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam đã ra Thông báo số 8450/TB-SHTT theo đó từ ngày 01/09/2015 chính thức công nhận Cơ quan SHTT Singapore (IPOS) là Cơ quan Tra cứu quốc tế (ISA) và Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế (IPEA) đối với các đơn đăng ký sáng […]

Continue Reading