Info bar

Archive | Tin tức

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc hướng dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chỉ thực hiện tiếp nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện gửi đến các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động giao dịch […]

Continue Reading

Thông báo áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5277/TB-SHTT ngày 31/3/2020 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn. Dịch bệnh viêm đường hô hấp […]

Continue Reading

Bộ Luật Hình Sự 2017: Một số đổi mới đáng chú ý trong cuộc chiến chống vi phạm quyền SHTT

Kể từ ngày 01/01/2018, Bộ Luật Hình Sự mới (“BLHS mới”) sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho BLHS hiện hành được Quốc hội thông qua năm 1999, sửa đổi năm 2009 (“BLHS cũ”). Cần nhắc lại rằng BLHS mới được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, nhưng bộ luật này đã bị […]

Continue Reading

Việt Nam trúng cử chủ tịch Đại hội đồng tổ chức SHTT thế giới WIPO

Ngày 02/10/2017, tại phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng WIPO lần thứ 57, đại diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí bầu Đại sứ Việt nam ở Geneva Dương Chí Dũng vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. Với tư cách chủ tịch, ông Dũng trực […]

Continue Reading

Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ về đăng ký nhãn hiệu: Áp dụng phiên bản mới thứ 11-2017

Mặc dù chưa chính thức là thành viên của Thỏa ước Ni-xơ nhưng hiện nay Việt Nam vẫn áp dụng Bảng phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Theo Thông báo số 6983/TB-SHTT ngày 24/08/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”), bắt đầu từ ngày 01/10/2017 […]

Continue Reading

Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa (“Nghị định 43”) thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP (“Nghị định 89”) của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Nghị định 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017. So với Nghị định 89, Nghị định 43 có một […]

Continue Reading

Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006

Ngày 19/06/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Chuyển giao Công nghệ số 07/2017/QH14 (Luật CGCN Mới) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ số 80/2006/QH11 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ (Luật CGCN Cũ). Luật CGCN Mới có hiệu lực thi hành từ […]

Continue Reading

Quốc hội thông qua 12 luật

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 21/06/2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 12 dự án luật sau: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý ngoại thương; Luật du lịch; Luật trợ giúp pháp lý; Bộ luật […]

Continue Reading

Thông tư 169/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC (“Thông tư 169”) thay thế Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ với chi tiết về phí […]

Continue Reading

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017: Sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (“Nghị định 28”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và […]

Continue Reading