Info bar

Archive | Tin tức

Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Quy định mới về ghi nhãn hàng hóa

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa (“Nghị định 43”) thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP (“Nghị định 89”) của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Nghị định 43 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017. So với Nghị định 89, Nghị định 43 có một […]

Continue Reading

Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006

Ngày 19/06/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Chuyển giao Công nghệ số 07/2017/QH14 (Luật CGCN Mới) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ số 80/2006/QH11 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ (Luật CGCN Cũ). Luật CGCN Mới có hiệu lực thi hành từ […]

Continue Reading

Quốc hội thông qua 12 luật

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 21/06/2017. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 12 dự án luật sau: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý ngoại thương; Luật du lịch; Luật trợ giúp pháp lý; Bộ luật […]

Continue Reading

Thông tư 169/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC (“Thông tư 169”) thay thế Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ với chi tiết về phí […]

Continue Reading

Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017: Sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (“Nghị định 28”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và […]

Continue Reading

Nghị Quyết 03/2017/NQ-HĐTP: Quy định về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án

Ngày 16/03/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Theo Nghị quyết này, những bản án, quyết định sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử […]

Continue Reading

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT: Quy định mới về chuyển nhượng tên miền

Ngày 28/06/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông (“Bộ TT&TT”) đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT (“Thông tư 16/2016”) hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016 và có một số nội dung đáng chý […]

Continue Reading

Thông tư số 04/2016/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

Ngày 06/06/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BCT (“Thông tư 04”) sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trước đây của Bộ Công Thương, trong đó đáng chú ý là Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương Mại quy định về thủ tục đăng ký hoạt động nhượng […]

Continue Reading

Thông tư số 208/2016/TT-BTC: Quy định mới về mức phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn”

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC (“Thông tư 208”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư 208 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay […]

Continue Reading

Thông tư 211/2016/TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 211/2016/TT-BTC (“Thông tư 211/2016”) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thông tư  211/2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày […]

Continue Reading