Info bar

Cộng sự

Công ty Quốc tế D&N được quản lý bởi một đội ngũ Thành viên với  sự cộng tác của trên 20 chuyên viên và rất nhiều cộng tác viên, bao gồm các luật sư, kỹ sư, các nhà khoa học và các chuyên gia luật. Các thành viên của chúng tôi có kinh nghiệm sâu sắc trong việc tư vấn và đại diện cho các khách hàng trong cũng như ngoài nước trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến Sở hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư và tư vấn Luật doanh nghiệp.
Cộng sự
Bà Trần Thị Như Hòa Ông Đỗ Đô Thành
Bà Đoàn Thanh Nga Bà Đặng Thị Huê
Bà Trần Thị Thanh Huyền Bà Trần Thị Kim Thoa
Ông Nguyễn Xuân Sáng Bà Nguyễn Ái Hương