Info bar

Bà Đoàn Thị Hà

doan-thi-ha

Bằng cấp
  • Đại học Bách khoa Hà Nội (cử nhân Công nghệ Thực phẩm, 1999-2004)
Kinh nghiệm Trước khi gia nhập Công ty Quốc tế D&N vào năm 2015, bà Hà đã có trên sáu năm kinh nghiệm làm việc ở cương vị Trợ lý luật sư tại một công ty luật SHTT khác của Việt Nam. Tại D&N, chuyên môn của bà Hà là thực hiện công tác nộp và theo đuổi đơn sáng chế về lĩnh vực công nghệ thực phẩm, hóa sinh, dược phẩm và điện tử. Bà Hà cũng tham gia tư vấn luật về khả năng bảo hộ, hiệu lực văn bằng và các vấn đề tranh chấp. Bà cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn luật về nộp và soạn thảo đơn sáng chế cũng như quản lý hồ sơ sáng chế.

Bà Hà sử dụng thành thạo ngoại ngữ Tiếng Anh.