Info bar

Ông Đặng Việt Cường


Dang viet cuong

Bằng cấp
  • Khóa Đào tạo Luật sư, Học Viện Tư pháp
  • Tham gia khóa đào tạo của AOTS về Luật Sở hữu trí tuệ, Tokyo, Japan (2002)
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội (2001) ;
  • Khóa đào tạo về Luật Quốc tế, Đại học Melbourne, Hà Nội, Việt Nam (2000)
  • Kỹ sư chế tạo máy, Đại học Bách khoa Hà Nội (1981)
Kinh nghiệm Sau khi tốt nghiệp kỹ sư chế tạo máy trường Đại học bách khoa Hà nội năm 1981, ông Cường làm công tác nghiên cứu tại Viện Công Nghệ thuộc Bộ Công nghiệp trong thời gian 10 năm phụ trách về việc phát triển và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Viện.

Ông Cường chuyển sang làm việc cho Công ty Quốc tế D&N từ năm 1993 chuyên tư vấn về bảo hộ sáng chế chuyên ngành cơ khí, điện, điện tử, đặc biệt là tự động hoá, thiết bị điện tử và hệ thống bảo vệ mạng điện. Với gần 20 năm kinh nghiệm, ông Cường đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các khách hàng trong nước và nước ngoài từ việc thiết lập đến thực thi quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mạch tích hợp. Đặc biệt, ông Cường chuyên tư vấn và trợ giúp khách hàng trong việc viết bản mô tả sáng chế, khiếu nại và xử lý vi phạm. Ông Cường được cấp Thẻ người đại diện sở hữu công nghiệp từ năm 2003.

Ông Cường sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thành viên
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA) ;
  • Hội Sở hữu Công nghiệp Việt Nam (VIPA);
  • Hội Luật gia Hà Nội