Info bar

Nhượng quyền thương mại

Theo Luật thương mại Việt Nam hiện hành và các văn bản liên quan, nhượng quyền thương mại là một hành vi thương mại theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau (i) Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; (ii) Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và mối quan hệ mật thiết với các công ty luật chuyên về nhượng quyền thương mại trên thế giới, Công ty Quốc tế D&N là sự lựa chọn hoàn hảo của khách hàng để cung cấp các dịch vụ tư vấn về nhượng quyền thương mại.
Các dịch vụ pháp lý về nhượng quyền thương mại của chúng tôi bao gồm: