Info bar

Chúng tôi là ai?

D&N International, thành lập năm 1992, là một Công ty luật tư nhân của Việt Nam cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng trong nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi tự hào được Tạp chí uy tín “The Asia Pacific Legal 500” bình chọn là công ty luật SHTT hàng đầu của Việt Nam trong 11 năm liên tiếp từ 2009 đến nay: http://www.legal500.com/firms/30015/offices/30990.

Chúng tôi làm gì?

Mỗi năm, D&N International xử lý hàng ngàn vụ việc liên quan đến việc xác lập và thực thi quyền SHTT. Công ty đã tham gia tổ chức nhiều cuộc kiểm tra nhằm thu giữ và tiêu hủy khối lượng lớn hàng hóa vi phạm quyền SHTT.

Công ty cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng cho các khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.