Info bar

Author Archive | DH Son

Cam refusal

“DEGREE”: Phản đối thành công Thông báo của Cục SHTT Cam-pu-chia dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 10 năm 2020, Cục SHTT Cam-pu-chia ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “DEGREE” của Angles World Pte. Ltd. cho các sản phẩm “gạt tàn thuốc lá, thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, v.v.” thuộc nhóm 34 với lý do nhãn hiệu đăng ký […]

Continue Reading

Thông báo mới của Cục SHTT tiếp tục gia hạn cho các thủ tục liên quan đến xác lập quyền SHCN đến 30/11/2021

Ngày 09/09/2021, Cục SHT đã ban hành thông báo mới số 8181/TB-SHTT ngày 09/09/2021, theo đó: “Mọi thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (như yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn […]

Continue Reading