Info bar

Author Archive | D&N International

Quy định về nhượng quyền thương mại tại Việt nam

Nhượng quyền thương mại là hoạt động khá phổ biến trong thương mại quốc tế, nhưng tại Việt nam, vấn đề này mới được quy định lần đầu tiên tại Luật Thương mại 2006 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006). Trong nửa đầu năm nay, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại […]

Continue Reading

Sửa đổi thông tư 01/2007/TT-BKHCN liên quan đến thủ tục xác lập quyền SHCN

Sau 5 năm thực hiện, và 2  lần sửa đổi, ngày 20/02/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN (“TT 05/2013”) một lần nữa sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 (“TT 01/2007”) hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy […]

Continue Reading

Quốc hội đã thông qua 9 luật

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 21/06/2013. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua : Luật Hòa giải cơ sở; Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Giáo […]

Continue Reading

Nghị định 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ngày 29/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (“Nghị định 99”) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN) thay thế cho Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010. Nghị định 99sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2013. Nghị định 99 là một […]

Continue Reading

Nghị định 114/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo hộ và kiểm dịch thực vật

Ngày 03/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2013/NĐ-CP (“Nghị định 114”) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo hộ và kiểm dịch thực vật. Nghị định114 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2013. Nghị định 114 thay thế cho Nghị định 57/2005/NĐ-CP […]

Continue Reading

Nghị định 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Như D&N International đã đưa tin, Nghị định 99/2013/NĐ-CP (« Nghị định 99 ») quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN) đã được chính phủ ban hành ngày 29/08/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2013, thay thế cho Nghị định 97/2010/NĐ-CP (« Nghị định 97 ») […]

Continue Reading

Quốc hội đã thông qua 8 luật

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc chương trình làm việc vào ngày 29/11/2013. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 8 luật, gồm: 1. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 2. Luật Việc làm; 3. Luật Tiếp công dân; 4. Luật Đất đai (sửa đổi); 5. Thực […]

Continue Reading

Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Ngày 16/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2013/NĐ-CP (“Nghị định 131”) quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, thay thế cho Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 và Nghị định 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP. […]

Continue Reading

Vụ kiện giữa Công ty Marvel Characters (Hoa Kỳ) và Cục SHTT liên quan đến nhãn hiệu X-MEN

Vừa qua, vụ Công ty Marvel Characters (Hoa kỳ) kiện Cục Sở Hữu trí tuệ về việc cấp đăng ký nhãn hiệu X-MEN và hình cho một công ty Việt Nam đã thu hút sự chú ý đáng kể của dư luận. Mặc dù kết quả Cục Sở hữu trí tuệ thắng kiện không có […]

Continue Reading