Bà Đặng Thị Hồng Nga

Chức vụ: Trưởng văn phòng đại diện tại Pháp

Bằng cấp
  • Thạc sỹ Luật sở hữu trí tuệ, Đại học Paris II, Pantheon Assas, Paris, Cộng hòa Pháp (2007);
  • Thạc sỹ Luật thương mại, Đại học Paris II, Pantheon Assas, Paris, Cộng hòa Pháp (2006);
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà nội (1998);
  • Cử nhân tiếng Anh và dịch thuật, Đại học Ngôn ngữ Piatigorsk, Nga (1994);
  • Cử nhân tiếng Pháp và văn minh Pháp, Đại học Ngôn ngữ Piatigorsk, Nga (1991)
Kinh nghiệm Trước khi đến với lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ, bà Nga đã từng là phóng viên về kinh tế và đầu tư. Bà Nga đã từng làm việc cho Công ty Quốc tế D&N trong vòng 3 năm trước khi chuyển đến định cư tại Cộng hòa Pháp vào năm 2004. Từ thời điểm đó đến nay bà Nga là trưởng văn phòng đại diện của công ty tại quốc gia châu Âu này.

Bà Nga thông thạo các vấn đề về thương mại quốc tế, tập quán kinh doanh và văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Là người đứng đầu bộ phận Tư vấn pháp luật và Tranh tụng của Công ty, kinh nghiệm và chuyên môn của bà Nga bao trùm tất cả các khía cạnh của luật sở hữu trí tuệ, luật thương mại và đầu tư.

Bà Nga sử dụng thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Anh và Nga.

Thành viên
  • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ quyền SHTT (AIPPI)