Bà Đặng Thị Tố Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng Nhãn hiệu & Kiểu dáng

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo nâng cao về quyền tác giả và quyền liên quan do WIPO tổ chức (2009);
  • Khóa đào tạo về sở hữu công nghiệp tại Trung tâm đào tạo quốc tế về SHCN CEIPI, Strasbourg, France (2007);
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội (2004);
  • Kỹ sư hóa và hóa sinh, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (1995)
Kinh nghiệm Bà Hằng đến với Công ty TNHH Quốc tế D&N vào năm 1998 sau 2 năm làm việc ở vị trí Biên tập viên của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Với hơn 20 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuê, bà Hằng là một trong những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam, với kinh nghiệm phong phú về tất cả các khía cạnh pháp lý và thực tiễn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào, Campuchia và một số các quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay, bà Hằng tập chung chủ yếu vào tư vấn các vụ việc liên quan tới nhãn hiệu từ việc xác lập đến thực thi quyền đối với nhãn hiệu. Bà Hằng được cấp thẻ Người đại diện Sở hữu công nghiệp từ năm 2003.

Bà Hằng sử dụng thông thạo hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.

Thành viên
  • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)
  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
Ấn phẩm Trademark 2011 – Getting The Deal Through