Bà Nguyễn Ái Hương

Chức vụ: Trưởng phòng Quản trị - Kế toán

Bằng cấp
  • Chứng chỉ Kế toán Trưởng do Học viện Tài chính – Bộ tài chính chứng nhận (2013);
  • Chứng chỉ WIPO (2012).
  • Khóa đào tạo quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (2005);
  • Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Tài chính kế toán Doanh nghiệp do Trung ương hội kế toán Việt Nam chứng nhận (2001);
  • Đại học Tài chính – Kế toán, cử nhân (1997);
Kinh nghiệm

Với trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại một số các công ty lớn tại Hà Nội, bà Hương đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể về tất cả các khía cạnh pháp lý và thực tiễn trong lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán, lao động và tuyển dụng.

Gia nhập Công ty Quốc tế D&N năm 2006, bà Hương tập trung chủ yếu vào tư vấn các vấn đề về thuế, tài chính, ngân hàng, lao động và tuyển dụng cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà Hương có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác làm việc với các cơ quan chức năng.

Bà Hương sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thành viên Hội kế toán Việt Nam