Bà Trần Thị Như Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng Sáng chế

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo chung về sở hữu trí tuệ (WIPO, 2012)
  • Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (thạc sỹ sinh học, 2006-2008)
  • Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (cử nhân công nghệ sinh học, 2002-2006).
Kinh nghiệm Trước khi đến với Công ty TNHH Quốc tế D&N vào năm 2009, bà Hòa đã từng công tác tại Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nơi bà tích lũy được vốn kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực công nghệ sinh học và hóa sinh.

Tại D&N International, bà Hòa tập trung chủ yếu vào nghiệp vụ xác lập quyền đối với sáng chế và giải pháp hữu ích đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hóa sinh và dược phẩm. Bà Hòa có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc tư vấn, viết bản mô tả, đăng ký, khiếu nại, phản đối, chấm dứt và hủy bỏ hiệu lực, xử lý xâm phạm cũng như quản lý danh mục quyền sáng chế cho rất nhiều khách hàng lớn ở Việt Nam và các tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

Bà Hòa sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thành viên Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA)