Info bar

Archive | Kiến thức SHTT

Thông báo hướng dẫn xác định tư cách pháp lý của người ký tài liệu nộp cho Cục SHTT

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo số 13822”) hướng dẫn việc áp dụng một số quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn […]

Continue Reading

Tóm tắt thông tin về tình hình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

Nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và nội luật hóa các cam kết để phù hợp với thông lệ quốc tế, Việt Nam hiện nay đang thực hiện dự án luật sửa đổi, bổ […]

Continue Reading

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc hướng dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chỉ thực hiện tiếp nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện gửi đến các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động giao dịch […]

Continue Reading

Thông báo áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5277/TB-SHTT ngày 31/3/2020 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn. Dịch bệnh viêm đường hô hấp […]

Continue Reading
enshu

Vụ nhãn hiệu “ENSHU”: CÂN NHẮC XIN THƯ CHẤP THUẬN TỪ CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU ĐỐI CHỨNG

  Gần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện cho ENSHU Limited (Nhật Bản), đã vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để đăng ký thành công nhãn hiệu “” tương tự với nhãn hiệu “ENSHU” đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 121449 […]

Continue Reading

Bộ Luật Hình Sự 2017: Một số đổi mới đáng chú ý trong cuộc chiến chống vi phạm quyền SHTT

Kể từ ngày 01/01/2018, Bộ Luật Hình Sự mới (“BLHS mới”) sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho BLHS hiện hành được Quốc hội thông qua năm 1999, sửa đổi năm 2009 (“BLHS cũ”). Cần nhắc lại rằng BLHS mới được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, nhưng bộ luật này đã bị […]

Continue Reading

Việt Nam trúng cử chủ tịch Đại hội đồng tổ chức SHTT thế giới WIPO

Ngày 02/10/2017, tại phiên họp đầu tiên của Đại hội đồng WIPO lần thứ 57, đại diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí bầu Đại sứ Việt nam ở Geneva Dương Chí Dũng vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. Với tư cách chủ tịch, ông Dũng trực […]

Continue Reading

Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ về đăng ký nhãn hiệu: Áp dụng phiên bản mới thứ 11-2017

Mặc dù chưa chính thức là thành viên của Thỏa ước Ni-xơ nhưng hiện nay Việt Nam vẫn áp dụng Bảng phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Theo Thông báo số 6983/TB-SHTT ngày 24/08/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”), bắt đầu từ ngày 01/10/2017 […]

Continue Reading