Info bar

Archive | Kiến thức SHTT

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn hiện nay

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi tắt là “chuyển nhượng nhãn hiệu”). Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ (“Luật SHTT”) hiện hành, […]

Continue Reading

Tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đến 6 giờ ngày 06/09/2021

Ngày 21/08/2021 Hà Nội quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 06/09/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần gia hạn giãn cách xã hội lần thứ hai của Hà Nội để ứng phó với đợt dịch Covid-19 lần thứ tư […]

Continue Reading

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 02/08/2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội của các nước trên thế giới nói chung và hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 […]

Continue Reading

SAMSUNG FLIP: Phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 2 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “SAMSUNG FLIP của Samsung Electronics Co., Ltd. cho nhóm 9, tuy nhiên, theo thông báo, nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không được bảo hộ riêng “FLIP”. Không đồng […]

Continue Reading

“Do Bigger Things”: Phản đối thành công Thông báo của Cục SHTT dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu là slogan

Vào tháng 4 năm 2020, Cục SHTT ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “Do Bigger Things” của Samsung Electronics Co., Ltd. cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 với lý do nhãn hiệu đăng ký bị coi là mang ý nghĩa mô tả các sản phẩm đăng […]

Continue Reading
untitled

Logo biểu tượng của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc: Vụ phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 7 năm 2019, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “” theo đơn đăng ký nhãn hiệu của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc (Korea Ginseng Corp.) cho các nhóm 05, 29, 30, 32, tuy nhiên theo thông báo, nhãn […]

Continue Reading

GIGA SOUND: Vụ khiếu nại chưa từng có tiền lệ đối với Thông báo tạm thời từ chối đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định Việt Nam

Vào năm 2014, nhãn hiệu “GIGA SOUND” của Samsung Electronics Co., Ltd. cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 theo đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1143271 chỉ định Việt Nam bị Cục SHTT ra Thông báo từ chối tạm thời vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “GIGAMAX” Được sự […]

Continue Reading

Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục SHTT nới lỏng yêu cầu tư cách pháp lý của người ký tài liệu nộp cho Cục SHTT trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin trước, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo số 13822”) hướng dẫn việc áp dụng một số quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài […]

Continue Reading
aaaa

Vụ hủy hiệu lực các nhãn hiệu “KGC & hình” và “CHEONG KWAN JANG & hình”: HỦY BỎ NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI ĐỘNG CƠ KHÔNG TRUNG THỰC

Vào năm 2017, sau một “cuộc chiến đấu” kéo dài gần 8 năm, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc hủy bỏ hiệu lực ba (3) đăng ký nhãn hiệu gồm nhãn hiệu “KGC & hình”, “CHEONG KWAN JANG & hình”, và “Hình 1 chữ Trung quốc” của Công ty cổ phần […]

Continue Reading

Thông báo hướng dẫn xác định tư cách pháp lý của người ký tài liệu nộp cho Cục SHTT

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo số 13822”) hướng dẫn việc áp dụng một số quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn […]

Continue Reading