Info bar

Archive | Tiêu điểm

Cam refusal

“DEGREE”: Phản đối thành công Thông báo của Cục SHTT Cam-pu-chia dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 10 năm 2020, Cục SHTT Cam-pu-chia ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “DEGREE” của Angles World Pte. Ltd. cho các sản phẩm “gạt tàn thuốc lá, thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, v.v.” thuộc nhóm 34 với lý do nhãn hiệu đăng ký […]

Continue Reading

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu – quy định của pháp luật Việt Nam và thực tiễn hiện nay

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác (sau đây gọi tắt là “chuyển nhượng nhãn hiệu”). Theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ (“Luật SHTT”) hiện hành, […]

Continue Reading

SAMSUNG FLIP: Phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 2 năm 2020, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “SAMSUNG FLIP của Samsung Electronics Co., Ltd. cho nhóm 9, tuy nhiên, theo thông báo, nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, không được bảo hộ riêng “FLIP”. Không đồng […]

Continue Reading

“Do Bigger Things”: Phản đối thành công Thông báo của Cục SHTT dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu là slogan

Vào tháng 4 năm 2020, Cục SHTT ra Thông báo dự định từ chối đối với đơn đăng ký nhãn hiệu “Do Bigger Things” của Samsung Electronics Co., Ltd. cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 với lý do nhãn hiệu đăng ký bị coi là mang ý nghĩa mô tả các sản phẩm đăng […]

Continue Reading
untitled

Logo biểu tượng của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc: Vụ phản đối thành công yêu cầu loại trừ bảo hộ của Cục SHTT trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Vào tháng 7 năm 2019, Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục SHTT”) ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “” theo đơn đăng ký nhãn hiệu của Tập đoàn Nhân sâm Hàn Quốc (Korea Ginseng Corp.) cho các nhóm 05, 29, 30, 32, tuy nhiên theo thông báo, nhãn […]

Continue Reading

GIGA SOUND: Vụ khiếu nại chưa từng có tiền lệ đối với Thông báo tạm thời từ chối đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định Việt Nam

Vào năm 2014, nhãn hiệu “GIGA SOUND” của Samsung Electronics Co., Ltd. cho các sản phẩm thuộc nhóm 09 theo đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 1143271 chỉ định Việt Nam bị Cục SHTT ra Thông báo từ chối tạm thời vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “GIGAMAX” Được sự […]

Continue Reading
aaaa

Vụ hủy hiệu lực các nhãn hiệu “KGC & hình” và “CHEONG KWAN JANG & hình”: HỦY BỎ NHÃN HIỆU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI ĐỘNG CƠ KHÔNG TRUNG THỰC

Vào năm 2017, sau một “cuộc chiến đấu” kéo dài gần 8 năm, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc hủy bỏ hiệu lực ba (3) đăng ký nhãn hiệu gồm nhãn hiệu “KGC & hình”, “CHEONG KWAN JANG & hình”, và “Hình 1 chữ Trung quốc” của Công ty cổ phần […]

Continue Reading

Thông báo hướng dẫn xác định tư cách pháp lý của người ký tài liệu nộp cho Cục SHTT

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo số 13822”) hướng dẫn việc áp dụng một số quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện của chủ đơn […]

Continue Reading
enshu

Vụ nhãn hiệu “ENSHU”: CÂN NHẮC XIN THƯ CHẤP THUẬN TỪ CHỦ SỞ HỮU NHÃN HIỆU ĐỐI CHỨNG

  Gần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện cho ENSHU Limited (Nhật Bản), đã vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để đăng ký thành công nhãn hiệu “” tương tự với nhãn hiệu “ENSHU” đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 121449 […]

Continue Reading

Vụ phúc đáp dự định từ chối liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu “10-FLEX”: BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ KÝ TỰ SỐ ĐƠN GIẢN VÀ THÀNH PHẦN MANG TÍNH MÔ TẢ

Vừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành công trong việc phúc đáp dự định từ chối bảo hộ của Cục SHTT đối với nhãn hiệu “10-FLEX”. Điều đáng chú ý là nhãn hiệu trong vụ việc này được tạo nên từ ký tự số đơn giản và thành phần mang tính mô tả, […]

Continue Reading