Info bar

Archive | Tin tức

Thông báo mới của Cục SHTT tiếp tục gia hạn cho các thủ tục liên quan đến xác lập quyền SHCN đến 30/11/2021

Ngày 09/09/2021, Cục SHT đã ban hành thông báo mới số 8181/TB-SHTT ngày 09/09/2021, theo đó: “Mọi thủ tục liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (như yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, bổ sung tài liệu, phản hồi các quyết định/thông báo của Cục, duy trì, gia hạn hiệu lực văn […]

Continue Reading

Tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội đến 6 giờ ngày 06/09/2021

Ngày 21/08/2021 Hà Nội quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6 giờ ngày 06/09/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần gia hạn giãn cách xã hội lần thứ hai của Hà Nội để ứng phó với đợt dịch Covid-19 lần thứ tư […]

Continue Reading

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 02/08/2021 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế -xã hội của các nước trên thế giới nói chung và hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, để giảm thiểu các bất lợi gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 […]

Continue Reading

Thông báo số 6959/TB-SHTT của Cục SHTT nới lỏng yêu cầu tư cách pháp lý của người ký tài liệu nộp cho Cục SHTT trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin trước, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã ban hành Thông báo số 13822/TB-SHTT (“Thông báo số 13822”) hướng dẫn việc áp dụng một số quy định liên quan đến người có tư cách pháp lý ký các tài […]

Continue Reading

Tóm tắt thông tin về tình hình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT

Nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và nội luật hóa các cam kết để phù hợp với thông lệ quốc tế, Việt Nam hiện nay đang thực hiện dự án luật sửa đổi, bổ […]

Continue Reading

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc hướng dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và qua bưu điện

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chỉ thực hiện tiếp nhận đơn trực tuyến và gửi qua bưu điện gửi đến các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạm dừng mọi hoạt động giao dịch […]

Continue Reading

Thông báo áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5277/TB-SHTT ngày 31/3/2020 về việc áp dụng quy định của pháp luật về thời hạn đối với người nộp đơn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và giao dịch giữa Cục Sở hữu trí tuệ và người nộp đơn. Dịch bệnh viêm đường hô hấp […]

Continue Reading

Bộ Luật Hình Sự 2017: Một số đổi mới đáng chú ý trong cuộc chiến chống vi phạm quyền SHTT

Kể từ ngày 01/01/2018, Bộ Luật Hình Sự mới (“BLHS mới”) sẽ chính thức có hiệu lực, thay thế cho BLHS hiện hành được Quốc hội thông qua năm 1999, sửa đổi năm 2009 (“BLHS cũ”). Cần nhắc lại rằng BLHS mới được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, nhưng bộ luật này đã bị […]

Continue Reading