Info bar

Câu hỏi thường gặp_KDCN


Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài có thẩm mỹ của một sản phẩm hoặc một phần sản phẩm. Nó có thể bao gồm các đường thẳng, đường cong, màu sắc v.v… hoặc các hình khối thể hiện dưới dạng không gian ba chiều.

Có thể tạo KDCN cho hầu hết các sản phẩm công nghiệp và thủ công, từ các công trình kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện giao thông cho đến các sản phẩm tiêu dùng đa dạng như gia dụng, đồ giải trí, dệt may vv…

KDCN phải hấp dẫn, bắt mắt người xem. Bảo hộ KDCN là bảo hộ bản chất thẩm mỹ của sản phẩm, chứ không phải các khía cạnh kỹ thuật được áp dụng cho sản phẩm đó.

Tại sao cần bảo hộ KDCN?

Để có một kiểu dáng đẹp, có giá trị thương mại và mang lại lợi ích kinh tế, nhà sản xuất phải đầu tư vào việc thiết kế và bảo hộ kiểu dáng.

Bảo hộ KDCN có nghĩa là cho phép nhà đầu tư độc quyền sử dụng kiểu dáng trong một thời hạn nhất định (thông thường là 15 năm), từ đó tạo điều kiện cho anh ta thu hồi vốn đầu tư. Điều này khuyến khích hoạt động sáng tạo, vì nếu không được đảm bảo cơ hội thu hồi vốn, các nhà sản xuất sẽ không đầu tư để tạo ra những kiểu dáng mới lạ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng đời sống, mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế.

Bảo hộ KDCN đề cao cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích sáng tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm mới có tính thẩm mỹ cao.

Vì sao các doanh nghiệp Việt nam cần quan tâm hơn đến thiết kế và bảo hộ KDCN?

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp Việt nam chưa quan tâm thích đáng đến thiết kế và bảo hộ KDCN do chưa tin tưởng vào hệ thống bảo hộ quốc gia. Hơn nữa, các chủ doanh nghiệp thường nghĩ một cách thiếu căn cứ rằng thiểt kế và bảo hộ KDCN là một công việc quá phức tạp và tốn kém.

Trên thực tế, có thể phát triển và bảo hộ KDCN một cách tương đối đơn giản, ít tốn kém và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí các nghệ nhân và nhà sản xuất đồ mỹ nghệ cá thể đều có thể làm ra các sản phẩm mới có giá trị thẩm mỹ cao, nếu có chiến lược đầu tư hợp lý cho việc thiết kế và bảo hộ KDCN.

Hệ thống bảo hộ KDCN tại Việt nam hiện nay tuy chưa thực sự hiệu quả,nhưng sẽ phải cải thiện nhanh chóng trong những năm sắp tới để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chỉ có đi trước trong lĩnh vực này doanh nghiệp mới đảm bảo nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

Muốn bảo hộ KDCN, cần tiến hành các thủ tục nào?

Để được pháp luật bảo hộ, trước hết KDCN phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký có thẩm quyền, ở Việt nam là Cục Sở Hữu Trí tuệ.

Thông thường, để có thể đăng ký, KDCN phải có tính mới, có nghĩa là chưa từng có KDCN giống hệt hoặc tương tự nào được biết đến trước đó. Hơn nữa KDCN phải có những đặc điểm phân biệt. Tại Việt nam pháp luật còn quy định KDCN không được trái với quy tắc đạo đức chung.