Info bar

Dịch vụ của chúng tôi


Công ty Quốc tế D&N là một hãng luật tư nhân do bà Đặng Thị Hồng Thúy sáng lập năm 1992. Với trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội và văn phòng đại diện tại Pháp, công ty cùng với công ty Luật TNHH Quốc tế D&N cung cấp cho các khách hàng trong nước và quốc tế nhiều dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực chính bao gồm:

Sở Hữu Trí Tuệ;

Tư Vấn Pháp Lý;

Tranh Tụng