Info bar

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ GIẤY PHÉP CC

Việt Nam đang nỗ lực rất nhiều để cải cách giáo dục và phát triển các ngành công nghiệp… Sự ra mắt của giấy phép CC Việt Nam sẽ tạo nền móng vững chắc để các doanh nghiệp Việt Nam vừa bảo vệ được tác quyền, vừa có thể chia sẻ, áp dụng những sáng kiến với cộng đồng.

Dưới đây là ý kiến của các khách mời:
– Tiến sĩ Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF)
– Ông Đặng Việt Cường, Phó Giám đốc Điều hành Công ty quốc tế D&N
– Bà Mary Lou Forward, Giám đốc Điều hành Hiệp Hội học liệu mở (OCWC)
– Bà Michelle Thorne, Quản lý dự án quốc tế, Tổ chức Creative Commons (CC)

Tiến sĩ Lynne McNama

” Để thúc đẩy sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam với việc sử dụng giấy phép CC, theo tôi nên tạo ra một diễn đàn để mọi người chia sẻ, quảng bá về giấy phép CC và tác dụng của chúng “.

Tiến sĩ Lynne McNamara, Giám đốc Điều hành của VEF
Creative Commons là một tổ chức phi lợi nhuận. Sứ mệnh của nó là tăng cường các sản phẩm sáng tạo (trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học) để công chúng có thể chia sẻ, sử dụng, dùng cho các mục đích khác nhau và kết hợp một cách tự do, hợp pháp.

Bằng việc sử dụng giấy phép CC, các tác giả Việt Nam có thể dễ dàng và nhanh chóng xác định cách thức mà những người khác có thể sử dụng tác phẩm của họ, đồng thời vẫn giữ được toàn vẹn quyền sở hữu đối với bản quyền của tác phẩm. Sử dụng giấy phép CC là cách hữu hiệu để khuyến khích thói quen chia sẻ và tái sử dụng trong cộng đồng mạng. Với việc chia sẻ này, các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ các ý tưởng mới lạ, độc đáo nhằm đưa vào áp dụng, phát triển trong lĩnh vực của họ. Điều này sẽ giúp đem lại sự lớn mạnh cho ngành công nghiệp nói riêng và giúp phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Để thúc đẩy sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam với việc sử dụng giấy phép CC, theo tôi nên tạo ra một diễn đàn để mọi người chia sẻ, quảng bá về giấy phép CC và tác dụng của chúng; khuyến khích giới truyền thông tham gia vào việc nâng cao nhận thức của người dân về giấy phép này; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo ở các cấp và lĩnh vực khác nhau để quảng bá, chia sẻ các câu chuyện thành công trong khu vực và trên thế giới trong việc sử dụng giấy phép CC; xây dựng một blog về giấy phép CC và thiết lập một đường dây nóng để mọi người có thể gọi đến đặt các câu hỏi về giấy phép CC.

Hiện tại, ở Việt Nam đã có ông Mario Behling (người sáng lập của tổ chức Lubuntu), bà Đặng Hồng Phúc (tổ chức MBM quốc tế) từ CC Saigon Salon và ông Nguyễn Võ Minh Hùng, Chuyên viên Giám sát về Tiêu chuẩn và Pháp luật của tập đoàn Conforama khu vực Đông Nam Á, Nam Á đã sử dụng giấy phép CC trong lĩnh vực kinh doanh của họ. Tôi tin rằng sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng giấy phép CC Việt Nam như một cách để bảo vệ, giữ được một số quyền đối với tác phẩm của mình và chia sẻ các tác phẩm sáng tạo với nhiều người khác.

Ông Đặng Việt Cường

Ông Đặng Việt Cường, Phó Giám đốc Điều hành, Công ty quốc tế D&N
Nói chung, các hệ thống luật quyền tác giả giúp tác giả, chủ sở hữu tác phẩm bảo vệ toàn diện quyền tác giả đối với tác phẩm mình sáng tạo ra. Điều này cũng tạo điều kiện cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thu được lợi nhuận từ tác phẩm của mình và khuyến khích tác giả sáng tạo nên những tác phẩm mới. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền tác giả toàn diện như vậy lại hạn chế khả năng chia sẻ tác phẩm cho người sử dụng với các mục đích chính đáng, vì vậy làm giảm tính phổ biến của tác phẩm và khả năng cùng sáng tạo trong cộng đồng.
Nhằm giải quyết vấn đề trên, CC đã tạo ra Giấy Phép CC chung trên toàn thế giới dựa trên các quy định chung nhất về quyền tác giả theo luật quốc tế. Giấy phép CC là một công cụ pháp lý được tiêu chuẩn hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm (gọi chung là bên cấp phép) cho phép cộng đồng sử dụng tác phẩm của mình trong khi vẫn giữ được quyền tác giả đối với tác phẩm mà họ cung cấp.
Trong tương lai, CC Việt Nam sẽ là một cộng đồng sáng tạo tập hợp các thành viên năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Việc các doanh nghiệp sở hữu các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật, các loại phần mềm… mong muốn cung cấp chúng cho cộng đồng, sẽ thúc đẩy sự sáng tạo của cộng đồng, đồng thời giúp các tác phẩm, các phần mềm này nhanh chóng được công chúng biết đến, khi đó việc khai thác thương mại sẽ thuận lợi hơn. Việc đóng góp tài trợ cho CC Việt Nam cũng là kênh quảng bá thương hiệu rất hiệu quả cho doanh nghiệp.

Hiện nay, dự án Giấy phép CC Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn 2, giai đoạn quyết định với mục đích sử dụng giấy phép CC vào mọi lĩnh vực, để thúc đẩy sự sáng tạo trong cộng đồng, làm giàu thêm kho tàng văn học, khoa học và nghệ thuật của đất nước; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của công nghệ thông tin Việt Nam thông qua việc trao đổi hợp pháp phần mềm máy tính.

Giấy phép CC đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ứng dụng vào Chương trình Học liệu Mở (VOWC) Việt Nam, một chương trình do VEF kết hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam xây dựng. Chương trình này giúp các giảng viên, sinh viên, học sinh chia sẻ với nhau một cách hợp pháp các bài giảng, các tài liệu học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và học tập cho thế hệ tương lai của đất nước.

Giấy phép CC Việt Nam tạo thuận lợi cho chủ sở hữu quyền tác giả cho phép công chúng sử dụng tác phẩm vào các mục đích chính đáng, vừa hợp tình ở chỗ cho phép công chúng sử dụng tác phẩm ở một mức độ nhất định; vừa hợp lý ở chỗ tác giả, chủ sở hữu vẫn nắm được quyền tác giả của mình. Tuy nhiên, khi người sử dụng có các hành vi sử dụng vượt ra ngoài các điều kiện, điều khoản của giấy phép CC, thì bộ máy thực thi quyền tác giả cần phải hoạt động có hiệu quả nhằm giúp các tác giả, chủ sở hữu bảo vệ được quyền tác giả của mình.

Bà Mary Lou Forward

” Giấy phép CC cho phép sự cộng tác trên toàn thế giới và cho phép các ý tưởng có thể được chia sẻ một cách cởi mở và nhanh chóng. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp “.

Bà Mary Lou Forward, Giám đốc Điều hành của OCWC
Giấy phép CC cho phép tác giả của một tác phẩm – chẳng hạn như một bức ảnh, một đoạn nhạc, một bài viết học thuật, một thiết kế – xác định trước cách thức mà những người khác có thể sử dụng tác phẩm đó. Điều này cho phép  một tác phẩm được chia sẻ, sử dụng và có thể được kết hợp với tác phẩm khác… Nếu bạn là một nhạc sĩ nhưng bạn không có đủ nguồn lực để hòa trộn bản nhạc của bạn, bạn có thể áp dụng cho nó một loại giấy phép CC nào đó, và những người khác có thể thêm vào bản nhạc của bạn và hoàn thiện nó một cách rất nhanh chóng… Trong giáo dục, giáo viên hoặc các chuyên gia có thể chia sẻ kiến thức bằng cách áp dụng giấy phép CC tài liệu của mình, cho phép người khác hưởng lợi từ chuyên môn của mình và đồng thời cho phép họ thêm vào tài liệu đó các ý kiến và quan điểm của chính họ.
Giấy phép CC cho phép sự cộng tác trên toàn thế giới và cho phép các ý tưởng có thể được chia sẻ một cách cởi mở và nhanh chóng. Đây là điều vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp.
Theo tôi, giới truyền thông đóng vai trò rất quan trọng. Vì khi họ đăng tải và nhấn mạnh vào các trường hợp đã sử dụng giấy phép CC thành công cùng các kết quả đạt được, là họ đã góp phần rất lớn trong việc quảng bá giấy phép CC đến với cộng đồng.

Bà Michelle Thorne

Bà Michelle Thorne, Quản lý dự án quốc tế của CC
Creative Commons là một tổ chức chuyên hỗ trợ mọi người nhằm chia sẻ và phát triển tác phẩm của người khác một cách dễ dàng và tuân theo các quy luật bản quyền. Chúng tôi cung cấp các giấy phép miễn phí và các công cụ pháp lý khác giúp nhận biết mức độ tự do mà một tác giả cho phép người khác sử dụng tác phẩm sáng tạo của họ, nhằm chia sẻ, biến đổi, sử dụng cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ kết hợp nào khác.

Giấy phép của chúng tôi không phải là duy nhất, nghĩa là bạn không nhất thiết phải gắn tác phẩm của bạn cho một loại giấy phép CC duy nhất, mà bạn có thể truy cập để tạo ra các giấy phép phù hợp nhất với tác phẩm và mong muốn của bạn. Một trong các mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là khuyến khích mọi người thử nghiệm cách thức mới để quảng bá cho tác phẩm của họ.
Thứ hai, giấy phép phi thương mại và một công cụ sáng tạo được thiết kế cho phép người khác tối đa phân phối các tác phẩm, đồng thời vẫn kiểm soát được khía cạnh thương mại của bản quyền.Với thỏa thuận như vậy, mỗi khi ai muốn sao chép hoặc chỉnh sửa một tác phẩm “chủ yếu là vì mục đích thu lợi về tài chính” thì nhất thiết phải có được sự cho phép của tác giả trước đó.

Có rất nhiều ứng dụng thành công của CC trong kinh doanh. Để biết thêm về các câu chuyện điển hình, xin mời truy cập trang web: http://wiki.creativecommons.org/Case_Studies.
Nếu một ai đó sử dụng tác phẩm của bạn không đúng theo các điều khoản đưa ra trong giấy phép thì giấy phép CC sẽ tự động chấm dứt. Điều này có nghĩa là, nếu ai đó sử dụng tác phẩm của bạn đã được cấp phép CC thì nếu họ, ví dụ, không ghi nhận bạn theo như đã quy định thì họ sẽ không có quyền tiếp tục sử dụng tác phẩm của bạn. Điều này chỉ áp dụng với những người vi phạm giấy phép chứ không áp dụng chung với những người sử dụng tác phẩm của bạn và tuân thủ theo các điều khoản được ghi trong giấy phép.
Chính phủ có thể thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh và sử dụng các tài liệu của chính phủ một cách hiệu quả bằng việc cấp phép mở. Như bạn cũng thấy trên trang web của chúng tôi, rất nhiều tổng thống, bộ, và các cơ quan chính phủ khác cũng sử dụng giấy phép CC để các công dân và các bộ phận tư nhân của nước mình có thể  truy cập vào các thông tin quý giá, và các thông tin này có thể được sử dụng cho rất nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng để thu lợi nhuận trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và các ràng buộc dân sự khác.

 

 – Creative Commons (Cộng đồng Sáng tạo – CC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2001 và có trụ sở tại Mỹ, nhằm mục đích thúc đẩy cộng đồng cùng nhau sáng tạo các tác phẩm thuộc tất cả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học thông qua Giấy phép Creative Commons (Giấy phép CC). Hiện nay CC đã xây dựng mạng lưới của mình tại hơn 50 quốc gia.
– Hiện nay, các giấy phép CC Việt Nam đã có trên trang web: http://creativecommons.org/international/vn/. Vì vậy, nếu ai quan tâm và muốn sử dụng giấy phép CC Việt Nam thì có thể truy cập trang web này.
– Giấy phép CC đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ứng dụng vào Chương trình Học liệu Mở (VOWC) Việt Nam, một chương trình do VEF kết hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam xây dựng. Chương trình này giúp các giáo viên,  sinh viên, học sinh chia sẻ với nhau một cách hợp pháp các bài giảng, các tài liệu học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và học tập cho thế hệ trẻ.
– Luật quyền tác giả trong Luật Sở hữu Trí tuệ đã được Quốc hội thông qua năm 2005. Nhưng trải qua 5 năm, dường như luật quyền tác giả vẫn chưa đi vào cuộc sống của công chúng. Do đó việc vi phạm quyền tác giả tràn lan và khó kiểm soát, đồng thời kìm hãm sự phát triển của khoa học, văn học, nghệ thuật và công nghệ thông tin – những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của luật quyền tác giả.