Info bar

Giới thiệu

Công ty Quốc tế D&N là một hãng luật tư nhân do bà Đặng Thị Hồng Thúy sáng lập năm 1992. Với trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội và văn phòng đại diện tại Pháp, công ty cùng với công ty Luật TNHH Quốc tế D&N cung cấp cho các khách hàng trong nước và quốc tế nhiều dịch vụ pháp lý.

  • Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn pháp lý
  • Tranh tụng.

Công ty Quốc tế D&N được quản lý bởi một nhóm đối tác và được hỗ trợ bởi một mạng lưới các cộng sự có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn, đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước về mọi mặt của luật sở hữu trí tuệ, đầu tư và kinh doanh. Chúng tôi luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực vì nhân viên của chúng tôi là chìa khóa cho sự thành công lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cải tiến chiều sâu và phạm vi dịch vụ pháp lý của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp thông qua việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.