Info bar

Biểu tượng & Khẩu hiệu


Biểu tượng của D&N là bánh xe công lý thể hiện sự phát triển không ngừng của D&N trong vòng quay của bánh xe công lý với triết lý hoạt động là duy trì tiêu chuẩn chất lượng chuyên môn và kỹ thuật quốc tế, đồng thời tư vấn những vấn đề thực tiễn giúp khách hàng tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Bánh xe công lý được tạo thành bởi ba phần bằng nhau tách biệt, tượng trưng cho ba đối tượng dịch vụ chính của D&N, đó là sở hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư và tư vấn pháp lý liên quan tới tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Mỗi phần của Bánh xe công lý được thể hiện bằng hai mầu sắc xanh và vàng, tạo hình ảnh bánh xe công lý đang chuyển động không ngừng. Màu xanh biểu trưng cho sự tín nhiệm của khách hàng về chất lượng dịch vụ của D&N và  màu vàng thể hiện tài lực, tính sáng tạo và sự thành công của D&N. Trục quay ở giữa biểu trưng cho nguồn nhân lực hay sức mạnh nội tại của D&N – một nhân tố quan trọng để vận hành  bánh xe công lý.
Do đó, bánh xe công lý chỉ có thể được vận hành tốt dưới sự tương trợ và hợp tác tốt giữa D&N và khách hàng. D&N sẽ tiếp tục phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất xuất phát từ niềm tin rằng sự thành công của khách hàng cũng là sự thành công của D&N.