Info bar

Điều khoản miễn trừ

Công ty Quốc tế D&N là một công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn về sở hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư và nhượng quyền thương mại chuyên cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn với chất lượng tốt nhất. Trang chủ của D&N chứa đựng các thông tin về luật, các quy định và các vấn đề thực tiễn tại Việt nam liên quan đến các lĩnh vực trên và chúng tôi hy vọng rằng các thông tin này sẽ hữu ích cho độc giả. Chúng tôi tin tưởng rằng những thông tin trên trang này là chính xác, nhưng do có sự thay đổi thường xuyên liên quan tới các văn bản pháp luật, nên chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc sự hiểu nhầm nào từ phía độc giả. Vì vậy, độc giả tự chịu trách nhiệm khi sử dụng thông tin trên trang này.
Ngoài ra, trang này được thiết kể chỉ cho mục đích là cung cấp thông tin. Không có bất kỳ thông tin nào trong trang này được coi là tư vấn pháp lý. Bất kỳ tư vấn pháp lý cụ thể nào liên quan tới các lĩnh vực trên sẽ được cung cấp ngay khi có yêu cầu.