Cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin SHTT

adminquantri - December 9, 2021

QUỐC TẾ:

Tra cứu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid

Tra cứu đơn/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu toàn cầu

Tra cứu đơn đăng ký sáng chế theo hệ thống PCT

Tra cứu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo hệ thống Hague

VIỆT NAM:

Tra cứu đơn/văn bằng bảo hộ quốc gia cho nhãn hiệu/sáng chế/kiểu dáng công nghiệp

Cơ sở dữ liệu văn bằng sáng chế quốc gia