Info bar

Cộng sự

Công ty Quốc tế D&N được quản lý bởi một đội ngũ Thành viên với  sự cộng tác của trên 20 chuyên viên và rất nhiều cộng tác viên, bao gồm các luật sư, kỹ sư, các nhà khoa học và các chuyên gia luật. Các thành viên của chúng tôi có kinh nghiệm sâu sắc trong việc tư vấn và đại diện cho các khách hàng trong cũng như ngoài nước trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến Sở hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư và tư vấn Luật doanh nghiệp.
Cộng sự
Bà Đoàn Thị Hà Ông Đỗ Đô Thành
Bà Trần Thị Như Hòa Bà Đặng Thị Huê
Bà Đoàn Thanh Nga Bà Nguyễn Hồng Nhung
Bà Trần Thị Thanh Huyền Bà Nguyễn Ái Hương
Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh Ông Nguyễn Đăng Vũ Long
Ông Đặng Hồng Sơn Ông Trần Xuân Thắng
Bà Vũ Hồng Hạnh