Info bar

Bà Đặng Thị Huê

DANG THI HUE

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo về Luật SHTT, Đại học Quốc gia, Hà Nội (2006)
  • Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Anh, cử nhân (2005)
Kinh nghiệm Bà Huê đến với nghề tư vấn SHTT năm 2005, khi có cơ hội làm việc tại một công ty luật mới được thành lập tại Hà Nội, Với tư cách người chịu trách nhiệm về các vấn đề nhãn hiệu của công ty, bà đã củng cố kinh nghiệm và chuyên môn về tất cả các khía cạnh của luật SHTT liên quan đến nhãn hiệu từ việc xác lập cho đến thực thi quyền.

Bà Huê gia nhập Công ty Quốc tế D&N từ năm 2008. Lĩnh vực tư vấn của bà Huệ bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, đặc biệt là việc nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Bà cũng tham gia vào các thủ tục phản đối đăng ký, hủy và chấm dứt hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu, gia hạn nhãn hiệu, chuẩn bị và soạn thảo các hợp đồng chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu.

Bà Huê sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.

Thành viên
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam (VIPA)