Info bar

Bà Đoàn Thanh Nga

DOAN THANH NGA

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo JPO/IPR cho chuyên gia về nhãn hiệu (Nhật Bản, 2018)
  • Khóa học về sở hữu trí tuệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (2004)
  • Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1998)
Kinh nghiệm

Trước khi làm việc trong lĩnh vực nhãn hiệu hàng hóa năm 2005, bà Nga có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại thông qua nhiều năm làm việc tại một số công ty về thương mại và xuất nhập khẩu tại Hà Nội.

Năm 2004 bà Nga tham gia một khóa học về sở hữu trí tuệ tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đã thu được nhiều kiến thức trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là lĩnh vực nhãn hiêu hàng hóa. Bà Nga gia nhập Công ty Quốc tế D&N năm 2005 và tập trung chủ yếu vào tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Cambodia. Bà Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia và quốc tế cũng như tư vấn và theo đuổi đơn khiếu nại, phản đối, hủy hiệu lực và đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu hàng hóa. Bà Nga cũng tham gia tích cực vào tư vấn và xử lý vi phạm đối với nhãn hiệu hàng hóa.

Bà Nga sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thành viên
  • Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
  • Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam (VIPA)