Info bar

Bà Nguyễn Hồng Nhung

nguyen-hong-nhung

Bằng cấp
  • Cử nhân Luật, Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam (2013)
Kinh nghiệm Trước khi gia nhập công ty Quốc Tế D&N năm 2013, Bà Nhung đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực luật quốc tế sau khi tham gia hai cuộc thi phiên tòa quốc tế giả định được tổ chức tại Hoa Kỳ và Nhật Bản vào năm 2012 và đã thể hiện xuất sắc các kĩ năng và kiến thức chuyên sâu về luật quốc tế trong suốt cuộc thi và quá trình công tác sau này.

Bà Nhung gia nhập công ty Quốc tế D&N với chức vụ là Thư ký Giám Đốc và chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ban Giám Đốc trong các công việc hàng ngày, độc lập giải quyết các nghiệp vụ thư ký, phối hợp và hỗ trợ Ban Giám Đốc điều phối công việc giữa các phòng ban, cụ thể như phối hợp đồng bộ hóa hoạt động các phòng ban, tiến hành quảng cáo và PR, hỗ trợ khắc phục và giải quyết các công việc của các phòng ban liên quan tới nhãn hiệu, sáng chế và các vấn đề tranh tụng sở hữu trí tuệ, tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ và làm việc với đối tác và các cơ quan hữu quan để giải quyết các vấn đề của khách hàng liên quan tới SHTT và các dịch vụ pháp lý.

Bà Nhung sử dụng thành thạo ngoại ngữ Tiếng Anh.