Info bar

Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh

nguyen-thi-thuy-ninh

Bằng cấp
  • Đại học Bách khoa Hà Nội (cử nhân Tiếng Anh Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, 2010-2014)
Kinh nghiệm Bà Ninh giữ vai trò làm trợ lý luật sư trong Công ty Quốc tế D&N, với công việc chuyên môn là thực hiện các công tác nộp và theo đuổi đơn sáng chế liên quan đến các lĩnh vực như cơ khí, điện tử và viễn thông. Bà Ninh chịu trách nhiệm các công việc như soạn thảo và nộp đơn sáng chế, duy trì hiệu lực văn bằng và giải quyết các tranh chấp cũng như quản lý hồ sơ sáng chế. Bà Ninh cũng tham gia vào công tác nộp và theo đuổi đơn KDCN cũng như các vấn đề sau khi cấp văn bằng.

Trang bị cho mình vốn kiến thức sâu rộng về khoa học và công nghệ, cùng kỹ năng tiếng Anh xuất sắc, bà Ninh có thể nhanh chóng nắm bắt bản chất của sáng chế và tạo ra bản dịch có chất lượng cao về các lĩnh vực kể trên.

Bà Ninh sử dụng thành thạo ngoại ngữ Tiếng Anh.