Info bar

Bà Trần Thị Như Hòa

TRAN THI NHU HOA

Bằng cấp
  • Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội (thạc sỹ sinh học, 2006-2008)
  • Đại học Khoa học Tự Nhiện – Đại học Quốc gia Hà Nội (cử nhân công nghệ sinh học, 2002-2006).
Kinh nghiệm

Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự Nhiên chuyên ngành công nghệ sinh học, bà Hòa làm việc 2 năm tại Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện khoa học Công nghệ Việt Nam và đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực công nghệ sinh học và hóa sinh.

Gia nhập Công ty Quốc tế D&N năm 2009, bà Hòa tập trung chủ yếu vào tư vấn và tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hóa sinh và dược phẩm bao gồm tư vấn, đăng ký, khiếu nại, xử lý vi phạm cũng như quản lý hồ sơ sáng chế cho các chủ sở hữu và các doanh nghiệp.

Bà Hòa sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thành viên Hội SHCN Việt Nam (VIPA)