Info bar

Ông Đặng Hồng Sơn

dang-hong-son

Bằng cấp
  • Học viện tư pháp (2018)
  • Đại học Luật Hà Nội, cử nhân (2015)
  • Đại học Hà Nội, cử nhân (2008)
Kinh nghiệm Ông Sơn đến với nghề tư vấn SHTT năm 2010, khi làm việc tại bộ phận đào tạo, phát triển kỹ năng nhân sự và marketing cho một số công ty thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại Hà Nội. Ông Sơn cũng đã có thời gian gần 3 năm hoạt động trong chương trình Creative Commons Việt Nam – một dự án phi lợi nhuận có uy tín, thuộc lĩnh vực Bản quyền mở và khuyến khích chia sẻ sáng tạo.

Ông Sơn gia nhập Công ty Quốc tế D&N từ năm 2013. Lĩnh vực tư vấn của ông Sơn bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, đặc biệt là việc nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Ông cũng tham gia vào các thủ tục phản đối đăng ký, hủy và chấm dứt hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu, gia hạn nhãn hiệu, chuẩn bị và soạn thảo các hợp đồng chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu.

Ông Sơn sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.