Info bar

Ông Đỗ Đô Thành

DO DO THANH

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo Thạc sỹ luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2010-2011)
  • Khóa Đào tạo và Tập huấn về nghiệp vụ SHTT, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Cục SHTT (2008-2009).
  • Khóa Đào tạo Luật sư, Học Viện Tư pháp (2005)
  • Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam (cử nhân luật, 2000-2004)
  • Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam (cử nhân,1998-2003)
Kinh nghiệm Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ từ năm 2004 tại một công ty luật tại Hà Nội, ông Thành đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể về tất cả các khía cạnh pháp lý và thực tiễn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đặc biệt là quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Kể từ khi gia nhập Công ty Quốc tế D&N năm 2009, ông Thành tập trung chủ yếu vào việc tư vấn bảo hộ quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Campuchia, bao gồm tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu; tư vấn và theo đuổi các vụ việc khiếu nại, phản đối, hủy hiệu lực và đình chỉ hiệu lực đối với nhãn hiệu; tư vấn và tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Ngoài ra, ông Thành cũng tham gia tích cực vào việc tư vấn và xử lý các vụ tranh chấp và các vụ vi phạm về nhãn hiệu.

Ông Thành sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thành viên
  • Hội Luật gia Hà Nội
  • Hội SHCN Việt Nam
  • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế