Info bar

Ông Trần Xuân Thắng

tran-xuan-thang

Bằng cấp
  • Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam (2013);
  • Khóa đào tạo JPO/IPR dành cho các chuyên gia sáng chế theo chương trình đào tạo JPO/IPR tại Cục Sáng Chế Nhật Bản (2011);
  • Khóa đào tạo kĩ năng soạn thảo đơn sáng chế đồng tổ chức bởi WIPO và Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (2009);
  • Khóa đào tạo về Sở Hữu Trí Tuệ đồng tổ chức bởi Trường Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh và Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (2007);
  • Khóa đào tạo chung DL-101 về Sở Hữu Trí Tuệ tổ chức bởi WIPO qua mạng online (2004);
  • Cử nhân Khoa Ngôn ngữ, Đại học Quốc Gia – Đại học Ngoại Ngữ và Nghiên Cứu Quốc Tế Hà Nội (2002).
Kinh nghiệm Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, ông Thắng có đầy đủ các kĩ năng trong tất cả các lĩnh vực liên quan tới sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, bao gồm tra cứu sáng chế và kiểu dáng công nghiệp trước khi nộp đơn, chuẩn bị bản mô tả sáng chế, nộp và theo đuổi đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp, xử lý khiếu nại và hủy hiệu lực cũng như những vấn đề sau khi được cấp bằng. Ông Thắng đã hoàn thành các khóa học chuyên ngành được tổ chức bởi Cục Sáng chế Nhật Bản, tổ chức WIPO và Cục Sở Hữu Trí Tuệ. Trước khi gia nhập đội ngũ các chuyên gia sáng chế của D&N International, ông Thắng đã công tác tại Phòng Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp của một công ty luật nội địa ở Hà Nội.

Ông Thắng đã gia nhập vào công ty D&N International vào năm 2014 với tư cách là một chuyên viên điều hành quản lý và tư vấn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp.

Ông Thắng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh