Info bar

Bà Đặng Thị Hồng Nga


dang thi hong nga

Bằng cấp
  • Thạc sỹ Luật sở hữu trí tuệ, Đại học Paris II, Pantheon Assas, Paris, Cộng hòa Pháp (2007);
  • Thạc sỹ Luật thương mại, Đại học Paris II, Pantheon Assas, Paris, Cộng hòa Pháp (2006);
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà nội (1998);
  • Cử nhân tiếng Anh và dịch thuật, Đại học Ngôn ngữ Piatigorsk, Nga (1994);
  • Cử nhân tiếng Pháp và văn minh Pháp, Đại học Ngôn ngữ Piatigorsk, Nga (1991)
Kinh nghiệm Bà Nga thông thạo các vấn đề về thương mại quốc tế, tập quán kinh doanh và văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Bà Nga tư vấn mọi khía cạnh về luật sở hữu trí tuệ, luật đầu tư và luật kinh doanh quốc tế sau nhiều năm học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới,.

Trước khi tư vấn về sở hữu trí tuệ, bà Nga đã từng là phóng viên về kinh tế chuyên về đầu tư và các vấn đề kinh tế khác. Trước khi định cư tại Pháp, bà Nga đã từng làm việc cho Công ty Quốc tế D&N trong vòng 3 năm. Năm 2004, bà Nga làm việc lại cho Công ty Quốc tế D&N với tư cách là trưởng đại diện của Công ty Quốc tế D&N tại Cộng hòa Pháp.

Bà Nga đã tốt nghiệp Thạc sỹ về Luật sở hữu trí tuệ tại trường đại học Paris II Assas-Pantheon. Bà Nga cũng đã tốt nghiệp Thạc sỹ về Luật thương mại tại trường này trước đó 1 năm. Trước đó bà Nga đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và có 8 năm nghiên cứu về văn hóa và ngôn ngữ tại Châu Âu.

Bà Nga sử dụng thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Anh và Nga.

Thành viên
  • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội quốc tế về bảo hộ quyền SHTT (AIPPI)