Info bar

Bà Đặng Thị Tố Hằng


dang thi to hang

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo nâng cao về quyền tác giả và quyền liên quan do WIPO tổ chức (2009)
  • Khóa đào tạo về sở hữu công nghiệp tại Trung tâm đào tạo quốc tế về SHCN CEIPI, Strasbourg, France (2007) ;
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội (2004) ;
  • Kỹ sư hóa và hóa sinh, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (1995)
Kinh nghiệm Với hơn 10 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuê, bà Hằng đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể về tất cả các khía cạnh pháp lý và thực tiễn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào, Campuchia và một số các quốc gia khác trên thế giới. Hiện nay, bà Hằng tập chung chủ yếu vào tư vấn các vụ việc liên quan tới nhãn hiệu từ việc thiết lập đến thực thi quyền đối với nhãn hiệu. Bà Hằng được cấp thẻ Người đại diện Sở hữu công nghiệp từ năm 2003.

Bà Hằng chuyển sang làm việc cho Công ty Quốc tế D&N từ năm 1998 sau khi đã làm việc 2 năm cho Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với tư cách là biên tập viên.

Bà Hằng sử dụng thông thạo hai ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp.

Thành viên
  • Hiệp hội Nhãn hiệu hàng hóa Quốc tế (INTA)
  • Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)