Bà Đặng Thị Huê

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn cấp cao

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo chuyển sâu về SHTT, Đại học Quốc gia và Cục SHTT tổ chức (2006)
  • Khóa đào tạo cơ bản về SHTT của WIPO (2006)
  • Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Anh, cử nhân (2005)
Kinh nghiệm Bà Huê bắt đầu sự nghiệp trong ngành Sở hữu trí tuệ tại một công ty luật có trụ sở tại Hà Nội trước khi gia nhập Công ty Quốc tế D&N vào năm 2008.

Với hơn 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ, bà Huê xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, đặc biệt là việc nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, đồng thời có kinh nghiệm sâu rộng trong các nghiệp vụ liên quan đến thủ tục phản đối đăng ký, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu, chuyển giao quyền cũng như xử lý xâm phạm quyền nhãn hiệu.

Đặc biệt, bà Huê là chuyên gia có kinh nghiệm dày dạn trong nghiệp vụ quản lý danh mục nhãn hiệu cho hàng loạt khách hàng là các công ty lớn của Hoa Kỳ, Châu Á và Úc thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, thực phẩm và đồ uống v.v.

Bà Huê sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.

Thành viên
  • Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA)
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)