Bà Nguyễn Hồng Minh

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật (2018)
Kinh nghiệm Bà Minh bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2018 và giữ vai trò là chuyên viên tư vấn trong mảng nhãn hiệu tại một Công ty Luật tại Hà Nội và đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể về các khía cạnh pháp lý và thực tiễn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Minh tham gia đội ngũ của Công ty TNHH Quốc tế D&N năm 2022 với vị trí là Chuyên viên tư vấn về Nhãn hiệu & Bản quyền.

Bà Minh sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh