Ông Đặng Hồng Hà

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo luật sư, Học viện tư pháp (2020)
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ (2019)
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội (2018)
  • Cử nhân ngoại ngữ, Đại học Thương Mại (2014)
Kinh nghiệm Ông Hà gia nhập Công ty Quốc tế D&N từ năm 2017. Trước khi làm việc trong lĩnh vực nhãn hiệu, Ông Hà đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên dự án hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng nước ngoài tại Tập đoàn công nghệ FPT của Việt Nam.

Lĩnh vực tư vấn của ông Hà bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, đặc biệt là việc nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, cũng như tư vấn, thực hiện các thủ tục phản đối đăng ký, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực, chuyển nhượng và li-xăng nhãn hiệu.

Ông Hà sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.