Ông Đặng Hồng Sơn

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn cấp cao

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về SHTT, Cục SHTT (2019)
  • Khóa đào tạo luật sư, Học viện tư pháp (2018)
  • Khóa đào tạo SHTT cơ bản của WIPO (2015)
  • Đại học Luật Hà Nội, cử nhân luật (2015)
  • Đại học Hà Nội, cử nhân Anh văn (2008)
Kinh nghiệm Ông Sơn đến với nghề tư vấn SHTT năm 2010, khi làm việc tại bộ phận đào tạo, phát triển kỹ năng nhân sự và marketing cho một số công ty thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực tại Hà Nội.

Ông Sơn gia nhập Công ty Quốc tế D&N từ năm 2013. Lĩnh vực chuyên môn của ông Sơn bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu, đặc biệt là việc nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia. Ông Sơn có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong các nghiệp vụ liên quan dến thủ tục phản đối đăng ký, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu, chuyển giao quyền và xử lý xâm phạm đối với nhãn hiệu.

Ông Sơn có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý danh mục quyền nhãn hiệu tại Việt Nam cho rất nhiều tập đoàn lớn của châu Á và châu Âu.

Ông Sơn sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.