Ông Đặng Việt Phương

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo cơ bản về SHTT của WIPO (2021)
  • Khóa đào tạo kỹ sư tin học của Microsoft (2019)
  • Cử nhân kinh doanh đại học Ngoại Thương – Bedfordshire. (2017)
Kinh nghiệm Ông Phương gia nhập Công ty Quốc tế D&N từ năm 2021 và giữ vai trò là chuyên viên tư vấn trong mảng nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế D&N.

Trước khi làm việc trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Ông Phương đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng nước ngoài tại Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ.

Ông Phương sử dụng thành thạo ngôn ngữ Tiếng Anh