Ông Lưu Gia Bảo

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Đại học Luật (Anh Quốc), Thạc sỹ Luật (2021)
  • Đại học Sussex (Anh Quốc), Cử nhân Luật (2020)
Kinh nghiệm Ông Gia Bảo bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ từ năm 2022 sau khi đã tích lũy kinh nghiệm thực tiễn quý giá trong thời gian làm việc tại một số công ty luật, tham gia tư vấn trong nhiều lĩnh vực luật tại Việt Nam.

Trước đó, Ông Bảo đã có 6 năm du học tại Anh Quốc và đã trải qua các khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ trong quá trình đào tạo sau đại học.

Tại Công ty TNHH Quốc tế D&N, ông Bảo là một thành viên của đội ngũ tư vấn về Nhãn hiệu & Bản quyền. Ông Bảo sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.