Bà Bùi Thị Xuân

Chức vụ: Kế toán viên

Bằng cấp
  • Đại học Kinh tế Quốc dân – Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân tích (2017);
  • Đại học Kinh tế Quốc dân – Cử nhân Kinh tế (2010).
Kinh nghiệm Với trên 10 năm làm công tác tài chính – kế toán tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, Đào tạo, Tư vấn du học, Xuất khẩu lao động và tư vấn Pháp luật… Bà Xuân đã có kinh nghiệm về các khía cạnh pháp lý, thuế, tài chính, bảo hiểm,… và có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác làm việc với các cơ quan chức năng.

Bà Xuân gia nhập Công ty TNHH Quốc tế D&N năm 2015, lĩnh vực tư vấn chính của bà Xuân tập trung chủ yếu vào các vấn đề về kế toán, thuế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,… cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bà Xuân sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thành viên Hội kế toán Việt Nam