Bà Tạ Hồng Anh

Chức vụ: Lễ tân & Logistics

Bằng cấp
  • Học viện Ngân Hàng (Cử nhân  Ngôn ngữ Anh Tài Chính – Ngân Hàng, 2019 )
  • Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS
Kinh nghiệm Trước khi gia nhập Công ty Quốc tế D&N, bà Hồng Anh đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng tại một số công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại Hà Nội.

Bà Hồng Anh gia nhập đội ngũ của D&N International từ đầu năm 2022, với công việc chính là tập trung chủ yếu vào các vấn đề về hành chính – nhân sự nội bộ cho doanh nghiệp

Bà Hồng Anh sử dụng thành thạo Tiếng Anh.