Ông Đặng Trần Vũ

Chức vụ: Phụ trách công nghệ thông tin

Bằng cấp
  • Chứng chỉ quản trị hệ thống Microsoft MCSA
  • Chứng chỉ quản trị mạng quốc tế Aptech ACNA
  • Chứng chỉ kỹ thuật quốc tế quản trị mạng Cisco CCNA
  • Chứng chỉ CompTIA Security+
  • Chứng chỉ CompTIA Network+
  • Chứng chỉ CompTIA A+
  • Quản trị mạng và bảo mật quốc tế Bachkhoa-Aptech
Kinh nghiệm Ông Vũ tốt nghiệp các chứng chỉ quốc tế về đào tạo kỹ thuật quản trị mạng, quản trị hệ thống và bảo mật của các đơn vị công nghệ thông tin hàng đầu thế giới như Cisco System, Microsoft, CompTIA, Aptech.

Ông Vũ giữ vai trò là chuyên viên quản trị mạng, có nhiệm vụ triển khai, vận hành, quản lý giám sát và bảo mật hệ thống mạng máy tính cho cho Công ty Quốc tế D&N.