Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ, Cục SHTT Việt Nam (2019)
  • Khóa đào tạo chung DL-101 về Sở Hữu Trí Tuệ, WIPO qua mạng online (2019)
  • Khóa đào tạo về tra cứu thông tin sáng chế & kiểu dáng công nghiệp, Cục SHTT Việt Nam  (2018)
  • Đại học Bách khoa Hà Nội (cử nhân Tiếng Anh Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, 2010-2014)
Kinh nghiệm Bà Ninh gia nhập đội ngũ của D&N International từ năm 2015, với công việc chuyên môn là thực hiện các nghiệp vụ xác lập quyền đối với sáng chế trong các lĩnh vực như cơ khí, điện tử và viễn thông. Bà Ninh chịu trách nhiệm với các nghiệp vụ như soạn thảo và nộp đơn sáng chế, duy trì hiệu lực văn bằng và giải quyết các tranh chấp cũng như quản lý hồ sơ sáng chế. Bà Ninh cũng tham gia vào các nghiệp vụ xác lập quyền Kiểu dáng công nghiệp cũng như các nghiệp vụ sau cấp văn bằng.

Trang bị cho mình vốn kiến thức sâu rộng về khoa học và công nghệ, cùng kỹ năng tiếng Anh xuất sắc, bà Ninh có thể nhanh chóng nắm bắt bản chất của sáng chế và tạo ra bản dịch có chất lượng cao về các lĩnh vực kể trên.