Ông Đỗ Đô Thành

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo Thạc sỹ luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2010-2011)
  • Khóa Đào tạo và Tập huấn về nghiệp vụ SHTT, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với Cục SHTT (2008-2009).
  • Khóa Đào tạo Luật sư, Học Viện Tư pháp (2005)
  • Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam (cử nhân luật, 2000-2004)
  • Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam (cử nhân,1998-2003)
Kinh nghiệm Bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ từ năm 2004 tại một công ty luật tại Hà Nội, Luật sư Thành đã tích lũy được vốn kiến thức và kinh nghiệm đáng kể về tất cả các khía cạnh pháp lý và thực tiễn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đặc biệt là quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và sáng chế.

Luật sư Thành gia nhập Công ty Quốc tế D&N năm 2009.

Luật sư Thành là thành viên tích cực của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, đồng thời cũng là Người đại diện sở hữu công nghiệp được Bộ KHCN cấp chứng chỉ hành nghề. Luật sư Thành sử dụng thông thạo tiếng Anh.

Thành viên
  • Hội Luật gia Hà Nội
  • Hội SHCN Việt Nam
  • Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế