Ông Trần Xuân Thắng

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn cấp cao

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo Luật sư, Học viện tư pháp (2017)
  • Cử nhân luật, Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam (2013);
  • Khóa đào tạo JPO/IPR dành cho các chuyên gia sáng chế theo chương trình đào tạo JPO/IPR tại Cục Sáng Chế Nhật Bản (2011);
  • Khóa đào tạo kĩ năng soạn thảo đơn sáng chế đồng tổ chức bởi WIPO và Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (2009);
  • Khóa đào tạo về Sở Hữu Trí Tuệ đồng tổ chức bởi Trường Đại Học Luật TP Hồ Chí Minh và Cục Sở Hữu Trí Tuệ tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ (2007);
  • Khóa đào tạo chung DL-101 về Sở Hữu Trí Tuệ tổ chức bởi WIPO qua mạng online (2004);
  • Cử nhân Khoa Ngôn ngữ, Đại học Quốc Gia – Đại học Ngoại Ngữ và Nghiên Cứu Quốc Tế Hà Nội (2002).
Kinh nghiệm Ông Trần Xuân Thắng đã làm việc ở công ty TNHH Quốc tế D&N từ năm 2014 với tư cách người đứng đầu của nhóm sáng chế cơ khí, điện tử và viễn thông. Trước khi gia nhập công ty TNHH Quốc tế D&N, ông Thắng đã công tác tại phòng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp của một công ty luật nội địa ở Hà Nội.

Ông Thắng không chỉ giúp đỡ các thành viên nhóm trong việc đưa ra các giải pháp cụ thể cho các vấn đề sáng chế trong quá trình theo đuổi các đơn sáng chế cơ khí, điện tử và viễn thông mà còn cung cấp các tư vấn kỹ thuật cho một phạm vi lớn các khách hàng về các vấn đề và chiến lược sáng chế, cũng như xử lý các thủ tục phức tạp khác liên quan tới sáng chế và kiểu dáng. Phong cách làm việc cẩn thận, có phương pháp, hiệu quả đã giúp Ông thành công trong việc theo đuổi rất nhiều đơn đăng ký sáng chế cho các khách hàng khác nhau trong suốt hơn 19 năm hành nghề ở lĩnh vực này.

Ông Thắng sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.