Ông Trương Quang Minh

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Bằng kỹ sư Công nghệ thông tin được trao bởi Đại Học Bách Khoa, Việt Nam (1998)
Kinh nghiệm Trước khi đến với D&N International, ông Minh đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách chuyên viên tư vấn về sáng chế cho một công ty SHTT uy tín khác tại Hà Nội.

Với nền tảng kiến thức chuyên sâu được đào tạo trong lĩnh vực toán cao cấp, cơ khí và công nghệ thông tin, ông Minh phụ trách các nghiệp vụ dịch thuật, chuẩn bị, nộp và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế trong các lĩnh vực điện tử, kỹ thuật và công nghệ thông tin cũng như tất cả các nghiệp vụ liên quan đến các thủ tục sau cấp văn bằng.

Ông Minh cũng tham gia tư vấn cho khách hàng trong các vụ việc về sáng chế. Sự năng nổ, phương pháp bài bản cùng phong cách làm việc cẩn trọng, kỹ lưỡng đã giúp ông thực hiện thành công việc xác lập quyền đối với rất nhiều sáng chế cho các khách hàng quốc tế.

Ông Minh sử dụng thành thạo ngoại ngữ tiếng Anh.