Ông Vương Quốc Phú

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

Bằng cấp
  • Khóa học Online của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (2019)
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 2016)
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân (Cử nhân Quản trị Kinh doanh, 2013)
Kinh nghiệm Ông Phú giữ vai trò chuyên viên tư vấn tại Công ty Quốc tế D&N, với công việc chuyên môn là thực hiện các công tác nộp và theo đuổi đơn sáng chế liên quan đến các lĩnh vực như cơ khí, điện tử và viễn thông. Ông Phú chịu trách nhiệm các công việc như soạn thảo và nộp đơn sáng chế, duy trì hiệu lực văn bằng và giải quyết các tranh chấp cũng như quản lý hồ sơ sáng chế. Ông Phú cũng tham gia vào công tác nộp và theo đuổi đơn kiểu dáng công nghiệp cũng như các vụ việc liên quan đến thủ tục sau cấp văn bằng.

Ông Phú sử dụng thành thạo ngoại ngữ Tiếng Anh.