Bà Đỗ Kiều Chinh

Chức vụ: Docketer

Bằng cấp
  • Khóa đào tạo chung DL-101 về Sở Hữu Trí Tuệ, WIPO qua mạng online (2023)
  • Đại học Mở Hà Nội (Cử nhân Ngôn ngữ Anh, 2023)
Kinh nghiệm Sau khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm tại một công ty dịch thuật đa lĩnh vực, năm 2023 bà Chinh gia nhập đội ngũ của D&N International với vai trò Docketer.

Bà Chinh thực hiện công tác nộp và theo đuổi đơn sáng chế liên quan đến các lĩnh vực chính như cơ khí, điện tử và viễn thông, ngoài ra là các lĩnh vực sinh học, hóa sinh và dược phẩm. Bà Chinh chịu trách nhiệm các công việc như soạn thảo và nộp đơn sáng chế, duy trì hiệu lực văn bằng cũng như quản lý hồ sơ sáng chế.

Bà Chinh sử dụng thành thạo ngoại ngữ Tiếng Anh.